Tekser'e Hoşgeldiniz

Tekser Akaryakıt İstasyonları Organizasyonu A.Ş., 1996 yılında Yönetim Kurulu Başkanı Ata ALTUN tarafından akaryakıt istasyonlarına teknik hizmet ve destek vermek için kurulmuştur. TEKSER geride bıraktığı 25 yıl boyunca faaliyet alanını her geçen gün artırarak, bugün itibariyle tüm Türkiye’de 30 bayiisi ve Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Irak ve K.K.T.C olmak üzere yurtdışında bulunan alt distribütörlükleriyle akaryakıt, LPG ve CNG istasyon kurulumu, ekipman tedariki ve satış sonrası teknik destek sağlamaktadır. Faaliyet merkezi Esenyurt/İstanbul ‘da 3000m2 alana yayılmıştır. TEKSER, bugün son derece tecrübeli ve uzman mühendis ve teknik kadrosu ile sektörün ihtiyacı olan tüm hizmetleri kalite güvencesiyle sunmaktadır.

Kalite Politikamız

İnsanların kullandıkları ürünlerle ilgili talep ve beklentilerin sürekli olarak değiştiği günümüzde, şirketimizde üretilen ürünlerle ilgili talep ve beklentilerin en üst kalite seviyesinde karşılanması temel ilke olarak kabul edilmektedir.

Bu ilkeye bağlı kalınarak,

• Şirketimiz ulusal ve uluslararası gelişen teknolojiye paralel müşteri isteklerini zamanında tespit ederek pazara bu beklentileri sağlayacak güvenli ürünler sunacaktır.

• Yurt içi ve yurt dışı resmi teknik standartları kabul ederek pazara sunulan ürünlerin standartta öngörülen teknik spesifikasyonlara asgari sahip olmasını garantileyecektir.

• Üretim ve satış verimliliğimizi artıracak şekilde eğitimli personellerle şirket yapısı güçlendirilecektir.

• Müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak için, üretimde ekonomiye önem vermenin yanında kalitede sürekliliği sağlamak, teknik ve teknolojik gelişmeleri takip ederek faaliyetlerimiz sırasında çevrenin korunması vazgeçilmez prensibimiz olacaktır.

• Tekser kendine mal ve hizmet sunan tedarikçilerimizle iyi ilişkiler içerisinde güven ve memnuniyet esaslı çalışma disipliniyle hareket edecektir.

• Yurt içi ve yurt dışı satış sonrası kullanım ve bakım konularında müşterilerimiz ile işbirliğimizde süreklilik sağlanarak müşterilerimizden gelecek bilgiler doğrultusunda kaliteye yön verilecektir.

• Şirket Yönetimi MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ’nin sürekliliğini sağlamayı, personelinin eğitim seviyesini geliştirmeyi ve memnuniyetinin sürekliliğini sağlamayı, hedefleri doğrultusunda KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ’nde sürekli iyileştirmeyi ve gerekli olan kaynakların kullanılmasını sağlamayı taahhüt ederek tüm çalışanlarını destekleyecektir.

TEKSER; amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere tüm katılımı ile tasarım ve üretimde sürekli kendini yenileyen bir dünya şirketi olacaktır.

SEÇ-G Politikamız

Şirketçe hedefimiz; faaliyetlerimizi yürütürken çalışanlarımızı ve faaliyetten etkilenebilecek diğer insanları, gerek önleyici gerek düzeltici yaklaşımlarla muhtemel tehlike, iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumak, kendimiz ve diğer şahısların mal ve mülkiyetlerine zarar vermekten kaçınmak, çevre kirliliğini önleyici tedbirler alarak en az seviyeye indirmektir.

Bu amaca ulaşmak için bizler;

 • SEÇ sorumluluğunun hiyerarşik düzen içerisinde, katılımcı yaklaşımla tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamayı,
 • Politikamızı, tüm paydaşlarımızın ulaşabileceği şekilde internet sitemizde güncel olarak yayınlamayı,
 • Şirket çalışanlarına sağlıklı ve güvenli çalışma ortam sağlamayı,
 • Atık maddeler, emisyonlar ve enerjinin verimli kullanımı konusunda tedbirli davranmaya ve faaliyetlerimizin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini azaltmaya devam etmeyi,
 • Faaliyetlerin yürütülmesinde iş kanunu ve ilgili yasal mevzuatlar doğrultusunda önleyici ve koruyucu tedbirleri almayı,
 • Müşterilerimizin güvenle kullanabileceği, kaliteli ürünler imal etmeyi,
 • Firmamızın çevre ve iş emniyeti standartlarını yükseltebilmek amacıyla ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve yasa belirleyici mercilerin getirmiş olduğu standart ve prosedürlere uymayı,
 • İş emniyeti ve çevrenin korunması konusunda (olumlu veya olumsuz) dürüst ve samimi raporlar vermeyi,
 • Sağlık, emniyet ve çevre konularındaki performansımıza katkıda bulunanları takdir etmeyi,
 • Sağlık emniyet ve çevre konusunda sürdürülebilir gelişmeyi sağlamayı ve İSG kültürünün sağlanması ve politikanın benimsenmesi için çalışanlarımızı sürekli eğitime tabi tutmayı,
 • Politikamızı gelişmelere ve ihtiyaçlara paralel olarak Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında gözden geçirmeyi,
 • TEKSER SEÇ Politikasının içselleştirilmesi için bu doğrultuda çalışmalar yaparak denetimler ile desteklemeyi,

Taahhüt ediyoruz.

TEKSER;  Sağlık Emniyet ve Çevre uygulamalarını etkin bir şekilde yerine getirmeyi tüm katılımı ile amaç edinen ve bu çerçevede gelişen teknolojiye ayak uydurup sürekli kendini yenileyen bir dünya şirketi olacaktır.

Select your currency